پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق آتش بس روی کاغذ، نبرد سنگین روی زمین آیا اوکراین رنگ صلح را خواهد دید؟

اگر آتش بس به اجرا دربیاید، بامداد یکشنبه شرق اوکراین باید روی آرامش بخود ببیند. آتش بسی که خوشبینیها درباره آغاز آن و مهمتر، ادامه اش بسیار کم است. اما بعد از کشته شدن بیش از ۵ هزار نفر در این ۱۰ ماه، بسیاری امیدوارند نیروهای اوکرایینی و جدایی طلبان حامی روسیه سلاحهای سنگینشان را عقب بکشند، به پشت خطوط منطقه حائل بروند و زندانیانشان را معاوضه کنند. گرچه امضای این توافق سه روز پیش مصادف شد با شدت گرفتن جنگ. شبه نظامیان مُصر بودند که شهر دبال سه وا را هم از دست ارتش خارج کنند. کسری ناجی گزارش می دهد.