پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رژه فمنیست ها در کارناوال ریو دو ژانیرو

کارناوال رقص سامبا در ریو دو ژانیروی برزیل با حال و هوای خاص خودش در حال برگزاری است. اما در این میان، گروههای ساختارشکنی هم هستند که سنت این کارناوال را به چالش می کشند و با رقص و شیپور و پلاکارد می خواهند که حرف آنها هم شنیده شود. ژولی کارنه رو از ریو گزارش می دهد