پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماه عسل دولت جدید یونان با رضایت مردمی که به سیاستهای اقتصادی اش امید بسته اند

یونانی ها، با روی کار آمدن دولت جدید به آینده شان امیدوار شده اند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل بلژیک دیدار می کنند تا درباره درخواست یونان برای نحوه بازپرداخت بدهی هایش دوباره گفتگو کنند. آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان هشدار داده که این گفتگوها دشوار خواهد بود. مارک لوئن از جزیره «ای جاینا» در یونان گزارش می دهد. جایی که محلی هایش به آینده امیدوارند.