پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای جبران کمبود سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران

مجلس ایران قیمت بنزین و سایر فراورده های نفتی را برای سال آینده پنج درصد افزایش داد. نمایندگان می گویند این افزایش قیمت برای تامین سرمایه توسعه پالایشگاههای نفت است. بیژن زنگنه وزیر نفت می گوید با کاهش قیمت نفت، وضعیت صنعت نفت بحرانی شده چون سرمایه گذاری در این بخش تقریبا به صفر رسیده. وزارت نفت ایران برای جبران کمبود سرمایه چه گزینه هایی دارد؟ امیر پایور از بودجه نفت گزارش می دهد.