پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش بس شکننده در اوکراین آغاز شد؛ تنش اما هنوز در شرق محسوس است

با وجود شروع آتش بس در مناطق شرقی اوکراین، گزارش شده که تنش در این مناطق همچنان بالاست. هر چند آتش جنگ بین دولت مرکزی و جدایی طلبان از نیمه شب گذشته فرونشسته اما دو طرف همدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. با همه اینها به نظر میرسد احتمال اینکه این آتش بس مقدمه ای برای یک صلح پایدار باشد بیشتر از موارد قبلی است. سیاوش اردلان گزارش می دهد