پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصر به دنبال جذب سرمایه بعد از انقلاب

همایشی بین‌المللی برای کمک به اقتصاد مصر برای دومین روز پیاپی در بندر شرم الشیخ در ساحل دریای سرخ برپاست. این همایش با هدف جذب سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده و دولت مصر امیدوار است ظرف پنج سال آینده شصت میلیارد دلار سرمایه جذب کند و از جمله، بخشی از آن را هم در انتقال پایتخت به کار ببرد. مهرداد فرهمند از قاهره گزارش می‌دهد.