پیشنهادهای دولت بریتانیا برای مقابله با افراط‌گرایی اسلامی

حق نشر عکس Getty

ترزا می، وزیر کشور بریتانیا امروز پیشنهادهای خود را برای مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی اعلام کرد.

ممنوعیت فعالیت سخنرانانی که به "تنفر" دامن می‌زنند از جمله پیشنهادات تازه وزارت کشور است.

خانم می گفت که بریتانیا دیگر نمی‌تواند رفتار افراط‌گرایان اسلامی را که "ارزشهای ما را قبول ندارند" تحمل کند.

او در عین حال از افراد، خانواده‌ها و جوامع کشور خواست تا با "تشریک مساعی" با این موضوع به طور مستقیم و روشن مقابله کنند.

وزیر کشور بریتانیا در سخنرانی خود گفت که اقلیتی کوچک اما تأثیرگذار از کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند، با بعضی از ارزش های بنیادین جامعه بریتانیا مانند دموکراسی و برابری شهروندان مخالف هستند و باید با آنها برخورد شود.

وی افزود که هر شهروند بریتانیا "هم حقوقی دارد و هم دارای مسئولیتهایی است" و بایستی به قوانین، سازمانها و نهادها و حقوق دیگران، احترام بگذارد.

خانم می گفت که تفاوت روشنی وجود دارد بین پیروان اسلام که عقایدشان در نگاه وزیر کشور با ارزشهای بریتانیایی همخوانی دارد و افراط‌گرایانی که می‌گویند نمی‌توان همزمان مسلمانی خوب و شهروندی خوب برای بریتانیا بود.

پیشنهادهای وزیر کشور بریتانیا در آستانه انتخابات سراسری در این کشور اعلام شده است.

انتخابات عمومی بریتانیا در اوایل ماه مه برگزار خواهد شد.

خانم می تاکید کرد که دولت محافظه کار در نظر دارد که در خصوص روند "محاکم شریعت" در انگلستان و ولز تحقیق کند تا مطابقت آنها را با ارزشهای بریتانیا بررسی کند.

این "محاکم" در واقع هیئت های حل اختلافی هستند که مسلمانان می توانند برای حل اختلافات خود به جای سیستم قضایی رسمی به آنها مراجعه کنند. این "محاکم" صلاحیت رسیدگی به امور جنایی یا ازدواج و طلاق رسمی را ندارند.