پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شش ماه زندان برای یک رقصنده

دادگاهی در پایتخت مصر دیروز تسووینار گریگوریان معروف به صوفینار رقصنده ارمنی را که در رقص عربی شهرت بین‌المللی دارد به شش ماه زندان محکوم کرد.

خانم صوفینار که بیشتر با نام‌های، صوفیناز و صافیناز شناخته می شود سال گذشته هنگام رقص، پرچم مصر را به تن کرد و این اقدام او توهین به پرچم رسمی کشور شد و تعقیب قضائی را در پی داشت.

البته این رقصنده از تابستان گذشته از مصر بیرون آمده و حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شده است.

مهرداد فرهمند گزارش می دهد.

این گزارش امروز اول اردیبهشت ۱۳۹۴ در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش شد.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.