پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلفات زلزله نپال به چهار هزار نفر رسید

تعداد قربانیان زلزله نپال به حدود چهار هزار نفر رسیده . همزمان کمک های بین المللی برای زلزله زدگان نپال بیشتر شده است. چین، هند، پاکستان و بریتانیا در این راه پیش قدم شدند. بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر زخمی شده اند که امکانات درمانی نپال جوابگویشان نیست. یونیسف ،صندوق کودکان سازمان ملل می گوید، این زلزله ، حدود یک میلیون کودک را در معرض آسیب جدی قرار داده . فریبا صحرایی گزارش می دهد.