'افت شدید آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۴'

حق نشر عکس Freedom House

موسسه خانه آزادی در گزارش سالانه خود نوشته است که آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۴ شاهد افتی شدید بوده و خبرنگاران در بسیاری از بخش های جهان با شرایطی بیش از پیش وخیم روبرو هستند.

در ۳۵ امین گزارش سالانه آزادی مطبوعات که در واشنگتن منتشر می شود آمده است که افت این آزادی ها در سال ۲۰۱۴ سریعتر از هر زمان در بیش از یک دهه گذشته بود.

براساس این گزارش تنها یک نفر از هر هفت نفر در جهان در مناطقی زندگی می کنند که پوشش سیاسی اخبار به شکلی جدی انجام می شود و میزان دخالت دولت ها در مسائل رسانه ها جزیی است.

خانه آزادی می گوید جنایتکاران، شبه نظامیان و دولت های استبدادی در کنار هم روزنامه نگاران را هدف قرار می دهند و برخی کشورها محدودیت ها علیه رسانه ها را بیتشر کرده اند.

خشونت فیزیکی، و ارعاب روزنامه نگاران به ویژه در کشورهایی مانند عراق وسوریه که افراط گرایان گروه دولت اسلامی آزادی فعالیت دارند یکی از موارد اشاره شده در این گزارش است.

سال گذشته داعش برخی گروگان های غربی خود از جمله جیمز فولی، روزنامه نگار آمریکایی اسراییلی را سر برید.

در این گزارش نروژ، سوئد و بلژیک آزادترین سه کشور جهان هستند و بلاروس، کریمه، گینه استوایی، اریتره، ایران، کره شمالی، سوریه و ترکمنستان بدترین ناقضان آزادی مطبوعات شمرده شده اند.

آمریکا در این فهرست در رتبه ۳۴ ام است.

به گفته نویسندگان گزارش رتبه آمریکا به ویژه به دلیل رفتار خشن پلیس با روزنامه نگارانی که اعتراضات فرگوسن را پوشش می دادند پایین آمده است.

سال گذشته مرگ مایکل براون نوجوان آفریقایی تبار در فرگوسن به دست پلیس به شورش خیابانی منجر شد.

در میان ۱۹۹ کشوری که در این گزارش سالانه بررسی شده اند، ۶۳ کشور آزاد، ۷۱ کشو نسبتا آزاد و ۶۵ کشور بدون آزادی مطبوعات شناخته شده اند.

تنها سه کشور گینه بیسائو، ماداگاسکار و اوکراین از میان کشورهای بدون آزادی مطبوعات در گزارش پیشین به کشورهای نسبتا آزاد ملحق شده اند.