پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هنرنمایی نوازندگان ایرانی در کوچه های استانبول

استانبول ترکیه، یکی از مکانهای مهم گردشگری در جهان است. ایرانیان زیادی هم آنجا می روند. برای تفریح، اقامت و کار. خبرنگارمان خشایار جنیدی با دو نوازنده ایرانی صحبت کرده که در کوچه پس کوچه های شهر هنرنمایی می کنند.