پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات پارلمانی بریتانیا؛ سفر به ولز

کشورهای تشکیل دهنده بریتانیا انگلستان، اسکاتلند،ایرلند شمالی و ولز هستند که هر کدام از قدرتهای مختلفی برخوردارند و برای قدرت بیشتر و یا استقلال در تلاش هستند. در ادامه گزارشهای سفر به مناطق مختلف بریتانیا امروز به ولز سری می زنیم. ولز بخشی از بریتانیا در جنوب غربی این کشور است. نگاه سیاسی در این منطقه بیشتر معطوف به حزب کارگر است اما حزب استقلال طلب که تنها ۳ درصد مردم ولز طرفدارشان هستند هم بدنبال قدرت بیشتر برای این منطقه هستند آناهیتا شمس گزارش می دهد.