اتحادیه اروپا: نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو افزایش می یابد

حق نشر عکس AFP

بر اساس تازه ترین پیش بینی کمیسیون اروپا، نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو نسبت به پیش بینی گذشته در سال جاری اندکی بالاتر خواهد بود.

این کمیسیون می گوید که بهای ارزان تر نفت، افت قیمت یورو و اقدامات برای تشویق رشد اقتصادی زمینه را برای رشد ۱.۵ درصدی حوزه یورو در سال جاری فراهم کرده است، که نسبت به پیش‌بینی انجام شده در ماه فوریه دو دهم درصد بیشتر است.

پیش‌بینی افزایش نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو با وجود چشم انداز بسیار تیره برای اقتصاد یونان اعلام می شود که گفته می شود پیش بینی آهنگ رشد آن از ۲.۵ درصد به نیم درصد پایین آمده است.

این گزارش می گوید رشد قوی تر اقتصادی زمینه را برای افزایش تورم و کاهش بی کاری در کشور های عضو حوزه یورو فراهم می کند.

پیش‌بینی کمیسیون اروپا در مورد آهنگ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال آینده (۲۰۱۶) با پیش‌بینی قبلی آن برای این سال فرق نکرده و در حد ۱.۹ درصد باقی مانده است.

پیر مسکوویچی، کمیسر امور اقتصادی و مالی، مالیات و گمرک کمیسیون اروپا می گوید: "کارهای بیشتری باید برای بهبود وضع اقتصادی انجام بگیرد تا اطمینان حاصل شود که این یک پدیده موقتی نیست."

کاهش قیمت ها به کاهش هزینه های فعالیت های تجارتی کمک کرده و در عین حال نرخ پایین یورو باعث تشویق صادرکنندگان شده است. همچنین بانک مرکزی اروپا به اقتصاد ۱۹ کشور حوزه یورو پول تزریق کرده است.

'عدم قطعیت'

بهبود آهنگ رشد اقتصادی حوزه یورو نتیجه رشد مثبت اقتصادی آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا دانسته می شود که پیش بینی می شود در سال جاری نرخ رشد اقتصاد آن در سال جاری ۱.۹ درصد و در سال آینده ۲ درصد باشد.

پیش بینی افت شدید در آهنگ رشد اقتصاد برای یونان زمانی صورت می گیرد که قرار است دور دیگری از مذاکرات در باره بدهی ها میان این کشور و اعتباردهندگان عمده در این هفته انجام شود.

آقای مسکوویچی گفت: "با توجه به بی ثباتی مداوم، پیش بینی سیر نزولی [برای یونان] امری اجتناب ناپذیر بود."

مطالب مرتبط