پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی مردم زیر بمباران در حلب و گفت‌و‌گوهای صلح سوریه

دور تازه گفت و گوهای صلح سوریه در ژنو سوییس آغاز شده. در آستانه سومین نشست مذاکرات ژنو، قرار است نماینده ویژه سازمان ملل با نمایندگانی از گروه‌های شورشی مخالف و دولت سوریه به طور جداگانه و رو در رو گفت و گو کند. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه ، ایران هم در این مذاکرات شرکت می‌کند. همزمان، عفو بین الملل نیروهای دولتی و مخالفان را متهم کرده که هر دو مرتکب جرایم جنگی شده‌اند. فریبا صحرایی از وضعیت حلب گزارش می‌دهد جایی که این سازمان می‌گوید مردم زیر بمباران بمب‌های بشکه ای روزگار می‌گذرانند.