پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایرلند شمالی و انتخابات پارلمانی بریتانیا؛ چانه‌زنی برای بودجه

در ایرلند شمالی، ۱۳۸ نامزد برای تصاحب ۱۸ کرسی در پارلمان بریتانیا رقابت می‌کنند. تصمیم‌های کلان ایرلند شمالی در پارلمان بریتانیا گرفته می‌شود. بیشتر احزاب ایرلند شمالی می‌خواهند اختیارات مالی بیشتری داشته باشند. سعید توفیقی در گزارشش می‌گوید چانه زنی برای پر کردن بودجه این سرزمین، از اصلی ترین مسائل انتخاباتی است.