پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حال و هوای انتخابات بریتانیا

ساعت ۱۰ امشب حوزه های رای گیری در بریتانیا بسته می شود و شمارش آرا آغاز خواهد شد. انتخاباتی که تا صبح جمعه سرنوشت ۶۵۰ کرسی پارلمانی را روشن می کند اما بعید است هیچکدام از دو حزب اصلی، حزب کارگر و محافظه کار، کرسی های لازم را برای تشکیل دولت اکثریت به دست بیاورند، یعنی ۳۲۶ کرسی. امروز، طبق قانون، رسانه ها از انتشار هرنوع خبری که تبلیغ احزاب تلقی شود یا در رای مردم تاثیر داشته باشد منع شده اند. بی بی سی فارسی هم مستثنی نیست. اما خبرنگاران ما می توانند از حال و هوا و فضای انتخابات بگویند.