پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات بریتانیا؛ قدرتمندترین زن اسکاتلند کیست؟

اگر حزب کارگر کرسیهای بیشتری بدست میاورد، دست حزب ملی اسکاتلند SNP را بازمیگذاشت تا با استفاده از کرسیهایش در اسکاتلند نقش برجسته تری در صحنه سیاسی بریتانیا بازی کند. اما به هرجهت، نیکلا استرجن، رهبر SNP موفق شد از ۵۹ کرسی کشورش، ۵۶ کرسی کسب کند و بدون شک دولت بریتانیا برای متحد نگهداشتن کشور به خواسته های خانم استرجن توجه خواهد کرد. گزارش جیمز کوک را ببینیم که به محل زندگی او رفته: