پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت یکی از بازماندگان جنگ جهانی دوم از جشن پیروزی مردم در لندن

هفتاد سال پیش در چنین روزی ده ها هزار نفر از مردم به خیابان های لندن آمدند تا روز پیروزی در اروپا را جشن بگیرند. گروهبان دورتی هیوز در جنگ جهانی دوم از سربازانی بود که از شهر در مقابل بمباران هواپیماهای آلمانی دفاع کردند. دورتی که الان بازنشسته است و در بیمارستان سلطنتی چلسی به سر می برد، به برنامه شاهد بی بی سی از جشن و پایکوبی مردم در این روز گفته