پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امید رسیدن به اروپا؛ هشت هزار پناهجو سرگردان دریاها

سازمان بین‌المللی مهاجران و پناهجویان می‌گوید حدود هشت هزار پناهجو و مهاجر غیر‌قانونی در دریاها سرگردان هستند. حالا اتحادیه اروپا گفته که کشورهای اروپایی باید در دو سال آینده ۲۰ هزار پناهجو را از راه‌های قانونی بپذیرند، البته این پناهجویان بین کشورهای مختلف تقسیم می‌شوند و فرانسه، ایتالیا و آلمان بیشترین سهم را در این میان خواهند داشت. در همین حال وزیر کشور بریتانیا گفته مهاجران غیر‌قانونی که بیشتر از آفریقا هستند باید به کشورهایشان برگردانده شوند.

فرانک عمیدی گزارش می‌دهد.