پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نشست ناتو و اتحادیه اروپا برای تعیین موضع علیه روسیه

ناتو و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند موضع محکمتری علیه آنچه که فعالیتهای شبه جنگی روسیه در اوکراین می خوانند، بگیرند. آنها فعالیتهای شبه جنگی را استفاده از سربازان بی نام و نشان و فشارهای تبلیغاتی و اقتصادی توصیف کرده اند. نمایندگان دو سازمان در آنتالیای ترکیه گردهم آمدند تا درباره چالشهای مشترک صحبت کنند. از جمله، نحوه برخورد با پناهجویانی که از طریق مدیترانه به اروپا می روند. جزییات بیشتر از خشایار جنیدی: