پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتحادیه اروپا خواهان نزدیکی هم‌پیمانان شرقی به غرب شد

اتحادیه اروپا از هم پیمانانش در شرق ارپا خواسته تا بیشتر به غرب نزدیک شوند. و وعده امتیازات بیشتر به آنها داده. سران اتحادیه اروپا و شش همپیمانی که در بلوک شوروی بودند در ریگا، پایتخت لتونی گردهم آمده اند. یکی از آنها اوکراین است که خود درگیر یک بحران جدی با روسیه است. اما در این نشست، دیگر چالشهای پیش روی اتحادیه اروپا از نظرها دور نماند، از جمله تلاش بریتانیا برای اصلاحات در قوانین این اتحادیه.

داریوش رجبیان گزارش می‌دهد.