پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درهای طبقه صدم برج تجارت جهانی به روی عموم باز می‌شود

فردا در نیویورک درهای طبقه ۱۰۰ ام برج تجارت جهانی به روی عموم باز خواهند شد. کار ساخت این برج در کنار محل فرو ریختن برج های دوقلو پس از ۱۴ سال به پایان رسیده است. بهمن کلباسی از داخل این آسمان خراش گزارش می دهد.