عکس‌خبر؛ پاکسازی پل قفل عشاق در پاریس

حق نشر عکس Reuters

زوج‌هایی که عشقشان را به پل عشاق پاریس قفل زده‌ و امیدوار بودند این طور ماندگار بماند، بهتر است به فکر چاره‌ دیگری باشند.

کارگران شهرداری پاریس امروز صبح به جان قفل‌های "پون‌ دز ار" یا همان پل قفل عشاق روی رودخانه سن افتادند و قفل ها را با خود بردند.

سنت قفل‌زنی به این پل بیش از صد سال سابقه دارد، اما مسئولان می‌گویند پل عشاق تاب تحمل این همه عشق را ندارد و ممکن است بیش از این زیر بار این قفل‌ها دوام نیاورد.

برنامه آنها این است که فعلا روی نرده‌های پل، آثار هنری نصب کنند تا بعد که آنها را کلا جایگزین کنند.

+شهرداری پاریس نرده‌های 'پل قفل عشاق' را پوشاند

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters