پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح حمایت از کودکان در روز جهانی والدین

امروز روز جهانی والدین است. روزی نه تنها برای توجه به والدین که برای توجه به کارهایی که آنها باید برای فرزندانشان بکنند. در بریتانیا به تازگی طرحی مطرح شده برای حمایت عاطفی از کودکان و اینکه پدرها و مادرها باید چطور با فرزندانشان رفتار کنند. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.