پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اوپک متفق القول است: نفت ۷۵ دلاری عادلانه است

دبیر کل اوپک می گوید هنوز زود است که حرف بازگشت ایران به بازار نفت مطرح شود. عبداالله بدری پس از نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین صحبت می کرد. اشاره او به صحبتهای اخیر وزیر نفت ایران بود که گفته بود اوپک باید برای افزایش صادرات ایران پس از برداشته شدن تحریمها، جاباز کند. بیژن زنگنه امروز هم گفت بیشتر اعضای اوپک متفق القولند که نفت بشکه ای ۷۵ دلار قیمتی عادلانه خواهد بود. در نشست امروز، اوپک تصمیم گرفت تولیدش را ۳۰ میلیون بشکه در روز نگه دارد.

امیر پایور گزلرش می دهد.