پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جوان های ترکیه درباره انتخابات پارلمانی ترکیه چه می گویند

در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه خشایار جنیدی در استانبول با یکی از هواداران حزب مخالف جمهوری خواه خلق، قدیمیترین حزب سیاسی ترکیه و یکی از اعضای شاخه جوانان حزب حاکم عدالت و توسعه درباره نظرات جوانان درباره انتخابات امسال صحبت کرده است.