پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همایش بین‌المللی 'آب برای حیات' در تاجیکستان

دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای آسیای میانه‌ خواسته که در زمینه مدیریت آب‌های فرامرزی به اجماعی عمومی دست یابند. بان کی مون برای شرکت در همایش بین‌المللی "آب برای حیات" به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفته است. برای حل و فصل مسائل آب این هفته دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای دیگر آسیای میانه‌ نیز دیدار خواهد کرد. خبرنگارمان سهراب ضیا، از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.