پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استرالیا به پرداخت پول به 'قاچاقچیان انسان' متهم شد

یک فرمانده پلیس در اندونزی می گوید مقامهای استرالیایی اخیرا به قاچاقچیان انسان هزاران دلار پول دادند تا سر قایق پناهجویان را برگردانند. نخست وزیر استرالیا این گزارش را رد نکرد اما گفت کشورش برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی همه تلاشش را می کند. حرفهای آقای ابوت با واکنش مقامهای سازمان ملل مواجه شد. نگین شیرآقایی گزارش می دهد.