پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگداشت روز جهانی یوگا

امروز روز جهانی یوگا است. ایده بزرگداشتی جهانی برای یوگا را نخست وزیر جدید هند به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. میلیونها نفر در سراسر دنیا امروز در شلوغی شهرهای خود گوشه ای خلوت کردند تا با تمرین حرکات بدنی یوگا به آرامش درون و وحدت با طبیعت برسند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.