پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه مخالفت‌ها با تهیه و خوردن گوشت سگ در چین

از دیروز، فستیوالی دو روزه در چین شروع شده که با فستیوال‌های دیگر فرق دارد. فستیوال «یولین» مختص تهیه و خوردن گوشت سگ است. برای چینی‌ها خوردن گوشت سگ قدمتی دیرینه دارد؛ هر چند اعتراض به آن هم سابقه‌دار است. آنگونه که سیاوش اردلان گزارش می‌دهد هنوز اعتراض‌ها نتوانسته است عادت به خوردن گوشت سگ را در چین تغییر دهد. این گزارش ممکن است برای عده‌ای، ناراحت کننده باشد.