پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختران مادران شاغل، به مشاغل بهتر دست پیدا می کنند

یک تحقیقات جدید در دانشگاه هاروارد آمریکا که ۲۴ کشور جهان را شامل می شود به این نتیجه رسیده که دختران مادران شاغل به مشاغل بهتر با دستمزدهای بالاتر دست پیدا می کنند و پسران این مادران نیز بیشتر به سهیم شدن در خانه داری تمایل نشان می دهند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد