شورش در زندانی در ملبورن استرالیا فرونشانده شد

پلیس می گوید که کنترل زندانی در حومه شهر ملبورن استرالیا را در پی بروز شورشی بزرگ به دست گرفته است.

درگیری با شرکت صدها زندانی نیمروز سه شنبه شروع و باعث شد خدمه و بازدیدکنندگان از بخشی از زندان تخلیه شوند.

ماموران به شدت مسلح پلیس در ساعات نخست صبح چهارشنبه به زندان یورش بردند.

سازمان بازپروری استرالیا گفت که شورش ممکن است به دلیل ممنوعیت کشیدن سیگار در زندان های ایالتی شروع شده باشد.

به گفته مقام های زندان چندین زندانی در این شورش آسیب دیده اند که در زندان تحت درمان قرار گرفتند. دو خدمه زندان هم متحمل جراحات جزئی شده اند.

در طول شورش صدها زندانی آتش روشن کردند، دیوارها را شکستند و پنجره ها را خرد کردند.

حدود ۸۴ درصد زندانیان در ایالت ویکتوریا در جنوب شرقی استرالیا سیگاری هستند.

دولت گفت این ممنوعیت را برای بهبود وضع بهداشتی زندانیان و خدمه اعمال می کند.

سازمان بازپروری ویکتوریا گفت که عملیات برای پایان دادن به شورش دشوار بود و تحت پوشش تاریکی شب انجام شد.

رئیس این سازمان گفت که تحقیقات کاملی در مورد علل شورش و واکنش مقام ها به آن انجام خواهد شد.

حق نشر عکس na

مطالب مرتبط