پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستاوردهای مثبت بنگلادش از برنامه هزاره سوم سازمان ملل

۱۵ سال پیش سازمان ملل برای هزاره سوم، اهداف جدیدی تعیین کرد تا با از بین بردن فقر، گرسنگی و بهبود سلامت زنان و کودکان، زندگی مردم را در کشورهای محروم بهتر کند. پیشرفت‌ها متفاوت بوده است. برای مثال، بنگلادش یکی از کشورهایی است که دست‌آوردهای زیادی داشته است. گزارش میشل حسین را از داکا ببینید.