پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داعش می گوید خانواده انگلیسی گم شده در سوریه است

خانواده دوازده نفره بریتانیایی که بعد از سفر به بنگلادش ناپدید شده بودند، از سوریه سر درآورده اند. گروه موسم به دولت اسلامی یا داعش، عکس هایی از پدربزرگ و مادربزرگ این خانواده را در قالب بیانیه ای منتشر کرده و گفته خانواده منان، بیش از همیشه، ، امنیت دارند! اما یکی از دوستان پسر خانواده، در مصاحبه اختصاصی به بی بی سی گفته محال است دوستش، با میل خودش به داعش پیوسته باشد. شهریار صیامی داستان این خانواده را می گوید.