پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یونان رسما درخواست دریافت حمایت مالی را به کشورهای حوزه یورو تسلیم کرد

یونان برنامه سه ساله نجات مالی را به صندوق کمک‌های ویژه منطقه یورو ارائه داده است. این تقاضا اولین گام بعد از رفراندوم برای نجات اقتصاد یونان است. اما تکلیف شیوه کمک‌ها به یونان یکشنبه روشن می‌شود .امروز پارلمان اروپا با حضور نخست وزیر چپ‌گرای یونان و سخنرانی او شاهد صحنه‌هایی کم سابقه از رو در رویی نمایندگان چپ‌گرا و راست‌گرای اروپا بود. سیاوش اردلان گزاش می‌دهد.