پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دریا به مسافران تابستانی نزدیک می شود

تابستان برای بسیاری فصل دریا و ساحل است. اما اگر همیشه مسافران به نزدیک دریا می رفتند حالا گاهی دریا به نزدیک آنها می آید. گزارش راجینی وایدی ناتان را ببینید.