پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز یادبود قتل‌های ناموسی در بریتانیا؛ یازده هزار جرم در چهار سال

در بریتانیا ظرف چهار سال یازده هزار جرم مرتبط با خشونت های ناموسی ثبت شده است. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان امیدوارند که بتوانند با بالا بردن سطح آگاهی این جرم‌ها را کم کنند. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.