پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یونان و توافق وزرای حوزه یورو برای کمک اضطراری

در پی موافقت کشورهای حوزه یورو، برای دادن هفت میلیارد دلار کمک اضطراری به یونان، انتظار می رود بانک های این کشور به زودی باز شود. وزیر کشور یونان گفته دولت مصمم است تا اقتصاد این کشور را تثبیت کند اما باید در موقعیتی باشد که بتواند اصلاحات توافق شده با وام دهندگان بین المللی را اجرا کند. دیشب پارلمان یونان سیاست های ریاضت اقتصادی را تصویب کرد. این صرفه جویی های اقتصادی در ازای کمک مالی تازه حوزه یورو انجام خواهد شد که ارزشش ۸۶ میلیون یورو است.

مهین شفائی گزارش می دهد.