پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث‌های داغ در پارلمان آلمان و تصویب کمک به یونان

با رای مثبت نمایندگان آلمان برای نجات یونان، راه مذاکرات این کشور برای دریافت ۸۶ میلیارد یورو از کشورهای حوزه یورو هموار شد. در جریان رای گیری در پارلمان آلمان، بحث های داغی بین اکثریت موافق و اقلیتی از مخالفان درگرفت ولی در نهایت فراخوان صدراعظم آلمان از نمایندگان پاسخ مثبت گرفت.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.