پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ملاقات با یک مرزبان تاجیک پس از رهایی از طالبان

یک مرزبان تاجیک که نزدیک شش ماه در اسارت گروه طالبان در افغانستان بود، می گوید که امیدوار نبود او و سه هم خدمتش را طالبان آزاد ‌کنند. فرهاد کلانف و سه مرزبان دیگر تاجیک حدود هفت ماه پیش در یک منطقه مرزی بین تاجیکستان و افغانستان به اسارت طالبان درآمده بودند. تاجیکستان با میانجیگری قطر آنها را آزاد کرد. خبرنگارمان سهراب ضیا به دیدار یکی از این سربازان در شهر دوشنبه رفته.