پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با یک استاد دانشگاه در ترکیه در مورد وقایع اخیر این کشور

خشایار جنیدی، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در مصاحبه با عباس ولی استاد دانشگاه بغازیچی در استانبول تحلیل او را در مورد اتفاقات اخیر در ترکیه پرسیده است.