پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با خلبان ایرانی که در تانزانیا شکارچیان را پرواز می دهد

سفرهای شکار درآمد زیادی عاید کشورهای جنوب آفریقا می کند. دولتهایی که نه تنها روی این درآمد حساب می کنند بلکه معتقدند که شکار قانونی جمعیت حیوانات را کنترل می کند. نوید قدیری خلبان هواپیمای چارتر در دارالسلام تانزانیا در باره تاثیر واکنش ها به کشتن سسیل، شیر معروف بر کسب و کار شکار در این کشور می گوید.