پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمانو در سنای آمریکا چه می کند؟

در ادامه تلاشهای کنگره آمریکا برای بررسی توافق هسته ای با ایران، این بار نوبت مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی است تا به سوالات و نگرانی های سناتورها پاسخ بدهد. آنها می گویند برای بهتر درک کردن این توافق باید دید که مشخصا آنچه که نقشه راه بین ایران و آژانس خوانده شده، چه هست. توافقی که کاخ سفید می گوید از جزییات آن آگاه نیست و تهران هشدار داده که یوکیا آمانو باید آن را محرمانه نگهدارد.

محمد امینی گزارش می دهد.