پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران پناهجویان بندر کاله، گزارش از دو اردوگاه در این بندر فرانسوی

وزیر دادگستری و امور مهاجران سوئد، بریتانیا را به «سیاست بازی» در بحران پناهجویان کاله متهم کرد. مورگان یوهانسون گفته، حوادثی که در بندر کاله رخ می دهد، نتیجه رفتار غیرمسئولانه فرانسه و بریتانیا در زمینه پذیرفتن شمار بیشتری از این مهاجران است. نیکلاس نیک سادات، هم برای پوشش این تحولات، سری زده به دو اردوگاه در این بندر فرانسوی.