پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طعم این باغ را بچشید

بعضی از ما دنیا را به شکل کاملا متفاوتی می بینیم و حس می کنیم. بعضی اعداد را رنگی می بیننم یا مثلا با شنیدن صدای موسیقی طعم شکلات را زیر زبان مزه می کنیم. به این پدیده که در آن تحریک یک حس، حسی دیگر را فعال می کند، حس‌آمیزی می گویند. حالا باغی طراحی شده تا به آنهایی را که چنین ویژگیهایی ندارند، تصویری از این حس آمیزی بدهد.

کلودیا هموند به تماشای این باغ رفته است.