پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجران در یونان چگونه زندگی می‌کنند؟

جزیره نشینان در یونان می‌گویند قایق‌های مهاجرانی که به این جزایر می‌آیند بیش از اندازه زیاد شده است. مهاجرانی که به جزیره کاس می‌رسند، در خیابان و در کمپ‌هایی که خودشان می‌سازند زندگی می‌کنند. سازمان ملل شرایط زندگی آنها را شرم‌آور خوانده است. جیمز رینالدز گزارش می‌دهد.