پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتحادیه اروپا: اعضا به یونان در کمک رسانی به پناهجویان یاری برسانند

اتحادیه اروپا از اعضایش خواسته به یونان در کمک رسانی به پناهجویانی که به جزیره‌های این کشور رسیده‌اند، یاری برسانند. جزیره کاس به ویژه شاهد افزایش شمار این پناهجویان، اکثرا اتباع سوریه، شده که با قایق از ترکیه به آنجا می‌روند. عده‌‌‌ای از آنها هم با یکدیگر و با پلیس درگیر شده‌اند. یونان که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بیشتر زیر فشار قرار گرفته.

گزارش کریس باکلر از آتن را ببینیم.