پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عروسان ژاپنی سربازان آمریکایی در جنگ جهانی دوم

بعد از پایان جنگ جهانی دوم، هزاران سرباز آمریکایی با همسران ژاپنی به کشورشان بازگشتند. زنان جوانی از فرهنگی کاملا متفاوت با زبانی غریب که تلاش کردند خود را با مردمانی وفق دهند که آنها را خودی قلمداد نمی کردند. «عروسان ژاپنی جنگ» داستان زندگی سه نفر از آنها تعریف می کند. بخش هایی از آن را ببینیم: