پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عواقب کمک مالی به یونان برای آلمان

مجلس آلمان کمک مالی تازه به یونان را تصویب کرد. با اینکه اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول قرار است این بسته مالی ۹۳ میلیارد دلاری را به یونان بدهند، اما آلمان بزرگترین تامین کننده مالی یونان در اروپاست. و بعضی از نمایندگان مجلس آلمان در مورد توان آتن در بازپرداخت بدهکاریهای‌ش تردید دارند. امیر پایور گزارش می دهد.