پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق بریتانیا و فرانسه برای مبارزه با پناهجویان غیر‌قانونی و قاچاق انسان

فرانسه و بریتانیا توافقنامه‌ای برای مبارزه با قاچاق انسان امضا کردند. این توافقنامه در بندر کاله امضا شد، جایی که مدتهاست پناهجویان تلاش می‌کنند با سوار شدن غیرقانونی به وسایل نقلیه‌ای که از تونل زیر کانال مانش عبور می‌کنند، خود را به بریتانیا برسانند. بر اساس این توافقنامه، دو کشور یک مرکز مشترک فرماندهی برای مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان در این منطقه تشکیل می‌دهند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.